MensenMens

Blog voor mensen en over mensen

Archief voor de tag “systeemwereld”

Welke waarde stel jij aan je werk?

Objectief gezien zou het antwoord kunnen zijn; een goed
salaris, heldere en goede arbeidsvoorwaarden en veel eigen ruimte om je werk in
te delen. Tegelijkertijd vraag ik me af wat een goed salaris is en wat goede
arbeidsvoorwaarden zijn en wat is veel eigen ruimte?? Niet echt objectief dus,
maar dat laat ik maar even zo, daar gaat het me nu niet om.

Subjectief bekeken spreken mij de intrinsieke waarden het
meest aan. Het
is een
waarde die op zichzelf waardevol is en niet om iets anders nagestreefd wordt.
Geluk is de meest bekende intrinsieke waarde, respect voor het menselijk leven,
of voor de menselijke waardigheid is er ook één.

Wat een hoogdravend gedoe! Ik wilde het alleen hebben
over de waarde die jij aan je werk stelt. Wat maakt dat jij waarde vindt in je
eigen baan? Wanneer voel jij je gelukkig als je thuiskomt?

Waarom vraag ik dit? Omdat ik merk dat mensen soms de
waarde kwijt zijn, de waarde waarom zij zijn gaan werken in de zorg. Een
roeping? Nee, allang niet meer. Uiteindelijk willen we allemaal leven en werken
we voor ons salaris. Maar juist dié waarde die jij voor ogen had toen je in de
zorg ging werken maakte dat je ‘zorgen voor’, soms wel als een roeping
ervaart.

De zorg is de weg kwijt, het moet anders in de zorg of de
zorg is ziek; je leest het allemaal in de kranten en op internet. Je hoort het
zelfs op straat en gekker nog, je hoort het jezelf al zeggen!

De laatste jaren neemt de ‘werkdruk’ toe, de bureaucratie
en de papierwinkel wordt erger en het lijkt of mensen nergens anders meer over
kunnen praten dan over werkdruk. Ik ben de laatste die zegt dat er géén
werkdruk is. Ik zie verzorgenden en verpleegkundigen keihard werken om me heen
en ik zie ze langzaam afknappen om na hun vrije dagen met goede moed weer
verder gaan. Dat is erg!

Afgelopen week mocht ik een bijeenkomst bijwonen die de ondernemingsraad
en het management met elkaar hadden. Fijn dat ik daar als interne trainer en
coach bij mocht zijn. Ik werd er blij van!
Het thema was: terug naar de bedoeling vanuit het boek
van Wouter Hart. Het zet ons aan het nadenken over de systeemwereld waar veel
organisaties in terecht gekomen zijn. Van de protocollen en voorschriften naar
de bedoeling. Daar waar het allemaal om draait in zorgorganisaties. De cliënt!

Ik heb vertrouwen in de toekomst als we hierover gaan
praten en denken. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Volgende blog meer hierover!

Advertenties

Berichtnavigatie