MensenMens

Blog voor mensen en over mensen

Archief voor de categorie “Zorgleefplan”

Misstanden in de zorg?

Op het werk modderen we maar wat aan. Bijna niet te geloven toch? Ik hoor u denken: ‘hoe kan zo’n zorgorganisatie  nog bestaansrecht hebben?’ Met alle keurmerken en controles is dit toch niet mogelijk! De Inspectie van volksgezondheid onderzoekt regelmatig alle organisaties. En toch modderen ze maar wat aan?

 

Fijn dat u mijn artikel verder doorleest. U zou op heel verkeerde gedachten kunnen komen en misschien uw oordeel al klaar hebben. Het klopt dat we aanmodderen. Maar niet zomaar! We zijn met een klein aantal mensen heel georganiseerd aan het ‘aanmodderen.’

We willen heel graag een elektronische cliëntendossier (ECD) in voeren op de zorgafdelingen.  Dat vergt veel voorbereiding. Om die voorbereiding gaat het nu in dit artikel.  Alles onderzochten we. Is het netwerk van de organisatie er snel genoeg voor? Werken alle onderdelen? Is de handleiding begrijpelijk opgesteld? De 6 medewerkers uit de werkgroep kregen toegang tot het testdossier. Ieder voor zich ging er mee aan de slag. En geloof me, er zijn heel wat zweetdruppeltjes gevallen. Soms was er iemand wanhopig en riep: ‘ik leer dit nooit.’

Tussen het oefenen door evalueren we met elkaar en dat gebeurde op een heel georganiseerde manier. Wat gaat goed en wat levert problemen op? Met hulp van de contactpersoon van de firma die ons begeleidde gingen we opnieuw aan de slag. En vaak was het probleem helder in beeld én kwam er een oplossing. Zo gingen we al modderend het hele ECD door. Dankzij de georganiseerde evaluaties en opmonterende woorden van onze beleidsmedewerker hebben we de finale in zicht.

Nu staan we op het punt om de trainingen te gaan geven aan onze zorgmedewerkers. Ook spannend! Alle digibeten onder ons hebben een basiscursus pc gebruik gehad en nu staan bij hen de zweetdruppels klaar om te gaan stromen.

digibeet

Ik houd vast aan mijn lijfspreuk:        ‘Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet’

En plezierig maken we het zeker.

Advertenties

werken met het zorgleefplan en je verantwoordelijkheid in de zorg

Ik ben een van de 4 interne trainers binnen Warande om medewerkers te leren werken met het zorgleefplan wat is opgesteld door een aantal organisaties die het werken met mensen met een zorgvraag willen verbeteren (oa. Actiz, LOC, IGZ). We gaan het werken met de 4 domeinen als kapstok gebruiken voor het gehele zorgleefplan. Behoeftes inventariseren via de structuur van de 4 domeinen en alle zorg- en dienstverlening hierop afstemmen.

4 domeinen

Het eigenlijke doel is het zien van de gehele mens en niet alleen zijn of haar zorgvraag. Een omslag teweeg brengen in de zorg. Niet meer kijken naar de beperkingen van de bewoner, maar juist naar iemands mogelijkheden en behoeftes. Iedereen rondom de bewoner wordt geleerd om bij elke vraag na te denken over wie iemand nu echt is en wat iemand heeft gemaakt als mens in zijn leven. Wat je meemaakt in je leven bepaalt voor een groot deel hoe je omgaat met het hebben van beperkingen en afhankelijkheid.

In een van de 1e lessen spraken we over het verdelen van je aandacht op de juiste manier tussen de bewoners op jou afdeling. ‘Hoe doe ik dat en wat doe ik als ik met dit vraagstuk niet uit de weg kom? Ik voel me soms zo machteloos. Hoe ga ik om met een bewoner die bijna doorlopend aandacht claimt terwijl een andere bewoner nooit aandacht vraagt en krijgt?’ Een behoorlijk dilemma die we uitgebreid besproken hebben.

We hebben alle kanten bekeken en besproken en uiteindelijk kwamen we op de rol van een verzorgende of helpende.

We bespraken het volgende: ‘neem jij hierin verantwoordelijkheid? Ga je stappen ondernemen om dit onderwerp te bespreken? Of blijf je lopen met je gevoel van machteloosheid om op de langere termijn je werkvreugde te verliezen? En nog erger…..blijf je doorgaan met een bewoner tekort doen en hem of haar te weinig aandacht te geven? Zoek je contact met beide bewoners om te onderzoeken of jou beleving wel de juiste is en durf je het gesprek aan te gaan met de bewoner die veel aandacht claimt om samen te analyseren wat er eventueel achter dat gedrag zit? Of houd je je vooroordeel vast en vind je het een lastige en zeurderige bewoner?

Hier kom je niet zomaar uit. Het belangrijkste vind ik echter, is stil staan bij deze situaties. Je bewust worden dat je zelf ook zaken kun oppakken en hulp durven vragen en je kwetsbaar op stellen. Maar ook doorgaan met praten als je geen gehoor vindt bij je leidinggevende of arts. Doorgaan en opkomen voor de bewoner. De bewoner die van jou afhankelijk is!

Hoe denk jij hierover……… geef je mening eens?

Berichtnavigatie